Loading...

O nas

Podobno każdy alkoholik w końcu rzuci picie. Jednak tylko nielicznym udaje się to za życia.

Andrzej Ziemiański – Za progiem grobu
Wkrotce wiecej informacji.

Preambula

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Copyright "A.A. Grapevine", Inc. Przedrukowane za zgodą.

12 krokow

Krok 1

Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec alkoholu - że przestaliśmy kierować własnym życiem.

Krok 2

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

Krok 3

Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

Krok 4

Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

Krok 5

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów..

Krok 6

Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od tych wszystkich wad charakteru.

Krok 7

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

Krok 8

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Krok 9

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

Krok 10

Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

Krok 11

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Krok 12

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
Copyright "A.A. Grapevine", Inc. Przedrukowane za zgodą.

12 tradycji

Tradycja 1

Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA.

Tradycja 2

Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami; oni nie rządzą.

Tradycja 3

Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia.

Tradycja 4

Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

Tradycja 5

Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

Tradycja 6

Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od głównego celu.

Tradycja 7

Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.

Tradycja 8

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.

Tradycja 9

AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.

Tradycja 10

Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.

Tradycja 11

Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

Tradycja 12

Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości.
Copyright "A.A. Grapevine", Inc. Przedrukowane za zgodą.

Kalendarz spotkan

Wydarzenia, aktualnosci i dokumenty

Kontakt - rejon Østlandet

Grupa AA "Od nowa"
Spotkania odbywaja sie w kazda niedziele o godzinie 19
Telefon
+47 46 360 350
Adres
Engene 10,
3015 Drammen
Grupa AA "24"
Spotkania odbywaja sie w kazda niedziele o godzinie 9.30
Telefon
Adres
Kirkeveien 61
0364 Oslo
Grupa AA "Tylko Dziś"
Spotkania odbywaja sie w kazda srode o godzinie 19
Telefon
Adres
Møllergata 20
0103 Oslo
Grupa AA "Trzeźwość"
Spotkania odbywaja sie w kazdy piatek o godzinie 19
Telefon
Adres
Møllergata 20
0103 Oslo
Grupa AA "Oaza"
Spotkania odbywaja sie w kazda sobote o godzinie 16
Telefon
Adres
Torgata 113
2317 Hamar
Grupa AA Lillestrøm
Spotkania odbywaja sie w kazdy wtorek o godzinie 19.30
Telefon
+47 46360350
Adres
Romeriksgata 1
2003 Lillestrøm
Grupa AA "Tu i teraz"
Spotkania odbywaja sie w kazdy piatek, godziny 18-20
Telefon
+47 46589808
Adres
St. Josephs gate 17
1606 Fredrikstad

Kontakt - rejon VestlandetGrupa Bergen AA - Niedziela
Spotkania odbywaja sie w kazda niedziele o godzinie 10,
Spotkania otwarte w ostatnia niedziele miesiaca.
Telefon
+47 45 528 804
Adres
Strandgaten 225, (Siedziba firmy A-larm)
5004 Bergen
Grupa Bergen AA - Sroda
Spotkania odbywaja sie w kazda srode o godzinie 18,
Telefon
Adres
Nygårdsgaten 3, (salka obok kościoła Świętego Piotra)
5015 Bergen
Grupa AA „Wiara, Nadzieja, Miłość"
Spotkania odbywaja sie w kazda sobote o godzinie 19
Telefon
+47 939 600 90
Adres
Møllegata 37,
Stavanger
Jesli chcesz abysmy dodali Twoja grupe AA z Norwegii do tej strony, skontaktuj sie z nami: aanorwegia@gmail.com